☼ วัดช้างให้ ราษฎร์บูรณะ ☼ Wat Chang Hai - Wat Ratburanaram ☼ 長海佛寺 ☼